W dniach 22-25.05.2023 firma AIR-POL Sp. z o.o. przy współudziale Aeroklubu Warszawskiego zorganizowała prezentację sprzętu HALO/HAHO dla przedstawicieli Sił Zbrojnych RP oraz kontrahenta zagranicznego. W ramach prezentacji zademonstrowano pełne wyposażenie skoczka do skoków z dużych wysokości w tym: zestawy spadochronowe, wyposażenie tlenowe, system łączności skoczków, system pozycjonowania i nawigacji oraz ubiór wysokościowy skoczka.W ramach prezentacji wykonywane były również skoki z wysokości powyżej 5 500 m z użyciem spadochronów produkcji AIR-POL. Skoki HALO (High Altitude Low Opening) wykonywano na spadochronach Feniks S, Feniks Military a skoki HAHO (High Altitude High Opening ) z wykorzystaniem systemu spadochronowego Feniks Military G9 o doskonałości aerodynamicznej 6+.W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek wojskowych szkolących się w wykonywaniu skoków z użyciem aparatury tlenowej.Była to wyjątkowa okazja do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami oraz produktami przeznaczonymi do skoków z dużych wysokości prezentowanymi przez najwyższej klasy specjalistów z kraju i zagranicy.Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom wydarzenia za przybycie i uczestnictwo. Wkrótce zaprezentujemy szczegółowe opisy części składowych systemów do skoków z dużych wysokości z użyciem aparatury tlenowej.

On May 22-25, 2023, AIR-POL Sp. z o. o. with the participation of the Warsaw Aeroclub, organized a presentation of HALO/HAHO equipment for representatives of the Polish Armed Forces and a foreign contractor. As part of the presentation, full jumper equipment for high-altitude jumps was demonstrated, including: parachute systems, oxygen equipment, jumper communication system, positioning and navigation system and jumper’s high-altitude suit.As part of the presentation, jumps from heights above 5,500 m were also performed with the use of AIR-POL parachutes. HALO (High Altitude Low Opening) jumps were performed with use of Feniks S and Feniks Military parachutes, and HAHO (High Altitude High Opening) jumps using the Feniks Military G9 parachute system with 6+ aerodynamic excellence.The presentation was attended by representatives of military units which conduct training with the use of oxygen equipment.It was a unique opportunity to get acquainted with the latest solutions and products for jumping from on O2 system from high altitude, presented by top-class specialists from Poland and abroad.We would like to thank all participants of the event for attending the presentation. Soon we will present detailed information of the components of o2 and high altitudes equipment.