MSPO (6-9.09.2022) XXX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach – targi do których przygotowywaliśmy się parę miesięcy dobiegły końca.

Mieliśmy zaszczyt brać w nich udział, przedstawiając nasze najnowsze technologie oraz wyroby między innymi:
-symulator skoków SOKÓŁ,
-spadochron zapasowy AZ-95 s.3, który jest w trakcie certyfikacji do najnowszych wymagań,
-spadochron główny AD-95 serii 3 z systemem wyczepnym Capewell,
-AD-95serii 3 z trójpierścieniowym systemem wyczepnym,
-nowy wygląd pokrowców spadochronowych oraz wiele innych
Był to dla nas bardzo ważny tydzień, nie tylko ze względu na najnowszy asortyment jaki został przez nas przedstawiony, ale głównie ze względu na ludzi  z którymi mogliśmy porozmawiać.
Każde zadane pytanie, każda przeprowadzona rozmowa była dla nas niezwykle cenna. Cały czas się uczymy, doskonalimy robimy to dzięki Wam oraz dla Was, odpowiadając na potrzeby użytkowników z całego świata. W imieniu całego zespołu firmy AIR-POL serdecznie dziękujemy za to, że jesteście!

Widzimy się za rok!


MSPO (September 6-9, 2022) XXX International Defense Industry Exhibition in Kielce – the exhibition for which we were preparing for a few months has come to an end.

We had the honor to participate in them, presenting our latest technologies and products, including:

– SOKÓŁ jumping simulator,
– reserve parachute AZ-95 series 3, which is under certification to the latest requirements,
– main parachute AD-95 series 3 with the Capewell release system,
-AD-95 series 3 with three-ring release system,
-new look of parachutes containers and many more

It was a very important week for us, not only because of the newest assortment that we presented, but mainly because of the people we could talk to.

Each question asked, each conversation was extremely valuable to us. We are constantly learning, improving, we do it thanks to you and for you, responding to the needs of users from all over the world. On behalf of the entire team of AIR-POL, thank you for being there!

See you next year!

#mspo#poland🇵🇱#excibition#simulation#simulator#parachute#parachuting#esigma