🇵🇱 Relacja z MSPO 2023: Innowacje w Świecie Spadochronów

W dniach 5-8 września 2023 roku mieliśmy niezwykłą przyjemność uczestniczyć w prestiżowym wydarzeniu branżowym, jakim są Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Wojskowego (MSPO) w Kielcach. To było wyjątkowe wydarzenie, które zgromadziło profesjonalistów z całego świata, a my mieliśmy okazję zaprezentować naszą firmę AIR-POL oraz innowacyjne rozwiązania związane z produkcją spadochronów.

Podczas targów mogliśmy pokazać nasze zaawansowane systemy spadochronowe, które są przeznaczone zarówno dla Sił Zbrojnych, jak i dla użytkowników cywilnych. Nasze spadochrony militarne zostały stworzone specjalnie dla działań bojowych w różnych warunkach klimatycznych, zapewniając żołnierzom możliwość pełnego wyposażenia i przetrwania na polu walki.

Nasza gama produktów cywilnych również cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Bez względu na to, czy ktoś był początkującym skoczkiem, czy doświadczonym entuzjastą, mieliśmy do zaoferowania spadochrony dostosowane do różnych poziomów umiejętności.

Ponadto, prezentowaliśmy nasz Symulator skoków i lotu na otwartej czaszy SOKOL M. Był to świetny moment dla tych, którzy chcieli doświadczyć emocji skoków ze spadochronem pod okiem instruktora oraz trenować reakcje na ewentualne sytuacje awaryjne.

Jednym z absolutnych hitów była nasza całkowicie nowa propozycja – zestaw do precyzyjnego zrzutu ładunków o masie od 250 do 500 kg. System ten, w pełni autonomiczny, zapewnia lądowanie zrzuconego sprzętu z niezwykłą precyzją.

Podsumowując, MSPO 2023 był dla nas niesamowitym doświadczeniem. Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko i podzielili się swoją pasją oraz zainteresowaniem naszymi produktami. Mamy nadzieję, że nasze innowacyjne rozwiązania przyczynią się do rozwoju dziedziny spadochroniarstwa i działań powietrznych. Dziękujemy za wsparcie i do zobaczenia na kolejnych targach! 🪂🌟 #MSPO2023 #AIRPOL #InnowacjeWSpadochroniarstwie

🇬🇧 Report from MSPO 2023: Innovations in the World of Parachutes

From September 5-8, 2023, we had the extraordinary pleasure of participating in the prestigious industry event, the International Defence Industry Fair (MSPO) in Kielce. This unique event brought together professionals from all over the world, and we had the opportunity to present our company, AIR-POL, and our innovative solutions related to parachute production.

During the fair, we showcased our advanced parachute systems designed for both the Armed Forces and civilian users. Our military parachutes were specifically designed for combat operations in various climatic conditions, ensuring soldiers have the capability of being fully equipped and able to survive on the battlefield.

Our range of civilian products also garnered immense interest. Whether someone was a beginner jumper or an experienced enthusiast, we had parachutes tailored to various skill levels on offer.

Moreover, we introduced our SOKOL M Jump and Open Canopy Flight Simulator. It was a highlight for those eager to experience the thrill of skydiving under the guidance of an instructor and to train their reactions to potential emergency situations during a jump.

One of the absolute showstoppers was our brand-new proposal – a precision cargo drop system for weights ranging from 250 to 500 kg. This fully autonomous system guarantees the landing of the dropped equipment with incredible accuracy.

n summary, MSPO 2023 was an exhilarating experience for us. We’d like to extend our heartfelt thanks to everyone who visited our booth and shared their passion and interest in our products. We hope that our innovative solutions will contribute to the advancement of the parachuting sector and aerial operations. Thank you for the support, and we look forward to seeing you at future fairs! 🪂🌟 #MSPO2023 #AIRPOL #ParachutingInnovationsthe Polish Armed Forces! 🪂