• Air-Pol ul. Olszankowa 52, 05-120 Legionowo, Polska

OPIS

Automatic Activation Device (automat spadochronowy) – jest urządzeniem inicjującym otwarcie spadochronu zapasowego.

AAD analizuje na bieżąco wartość i zmiany ciśnienia, na tej podstawie określa wysokość i prędkość spadania skoczka. Przecinak nałożony jest na pętlę zamykającą pokrowiec spadochronu awaryjnego.
Jeśli oba parametry zostaną przekroczone, wtedy jednostka centralna wysyła impuls do przecinaka (cuttera). Przecina on pętlę zamykającą pokrowiec, umożliwiając uruchomienie pilocika sprężynowego, wyciągającego spadochron zapasowy.

PARAMETRY TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

AAD Cypres

Tryb pracy – STUDENT

Aktywuje się przy prędkości < niż 13 m/s wysokość otwarcia jest różna. Jeśli skoczek będzie miał prędkość równą prędkości wolnego spadania (ok. 50 m/s ) wówczas otwarcie nastąpi na wys. 225 m. Jeśli prędkość swobodnego spadania będzie mniejsza (niż ok. 50 m/s), ale powyżej 13 m/s (np. z częściowo otwartą czaszą główną) część tnąca, przecinak uruchomiony zostanie gdy wysokość spadnie do około 300 m nad ziemią

Tryb pracy – EXPERT

Część tnąca uruchomiona zostaje jeśli prędkość spadania będzie większa niż 35 m/s na wysokości ok. 225 m nad ziemią

Tryb pracy – TANDEM

Część tnąca uruchomiona zostaje jeśli prędkość spadania będzie większa niż 35 m/s na wysokości ok. 570 m nad ziemią.

Tryb pracy – SPEED

Część tnąca uruchomiona zostaje jeśli prędkość spadania będzie większa niż 45 m/s na wysokości ok. 225 m nad ziemią w odróżnieniu od expert nie działa poniżej 100 m.

Czas eksploatacji automatu [lata]

12 lat

Wymiana baterii

Wymiana baterii co 4 lata lub 500 skoków przegląd fabryczny u producenta połączony z wymianą baterii i regulacją.

GALERIA

Instrukcja obsługi – AAD Cypres
Pobierz