• Air-Pol ul. Olszankowa 52, 05-120 Legionowo, Polska

OPIS

Spadochron desantowy DEDAL serii 2 (AD-95M s.2 + AZ-95) przeznaczony jest do wykonywania skoków szkolnych, szkolno-treningowych, szkolno-bojowych i bojowych. Zestaw spadochronowy AD-95M s.2 może być wyposażony w czaszę główną sterowalną lub niesterowalną.

Uprząż spadochronu umożliwia podczepienie standardowych zasobników z wyposażeniem oraz uprzęży UZO-100 z możliwością mocowania broni w pokrowcach typu „A” (Beryl) i typu „B” (PK / RPG-7D).
Spadochrony DEDAL umożliwiają wykonanie masowego desantu żołnierzy z wyposażeniem zarówno przy małych, jak i dużych prędkościach lotu oraz na małych i dużych wysokościach. Charakteryzują się wyjątkową niezawodnością działania.

Czasza AD-95M s.2 posiada unikatową możliwość zmiany funkcjonalności spadochronu przez skoczka w trakcie wykonywania skoku. Spadochron po otwarciu opada pionowo (nie posiada prędkości postępowej), prędkość postępowa pojawia się dopiero po podjęciu świadomej decyzji przez skoczka, który może otworzyć szczeliny napędowe, nadające czaszy ruch poziomy i pozwalające na manewrowanie spadochronem. Spadochron zapasowy AZ-95 przeznaczony jest do ratowania skoczka w przypadku częściowego lub całkowitego nieotwarcia się czaszy głównej.
Otwarcie spadochronu przyspieszane jest przez mechanizm sprężynowy. Skoczek może otworzyć spadochron AZ-95 zarówno prawą, jak i lewą ręką. Dodatkowo spadochron może być wyposażony w automat AAD.

PARAMETRY TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

AD-95M serii 2 + AZ-95

Nr certyfikatu 64.086.006a + 64.086.005
Typ czaszy Stożkowa – sterowana (opcjonalnie – niesterowalna)
Powierzchnia czaszy [m² / ft²] 110 m² / 1184 ft² + 50 m² / 538,21 ft²
Średnica czaszy [m / ft] 13,2 m / 43,31 ft + 8 m / 26,24 ft
Czas obrotu [s] ~12 s

Czasza główna [ilość skoków / czas eksploatacji]

150 skoków / do 20 lat
Czasza zapasowa [ilość skoków / czas eksploatacji]
  • 1 skok przy prędkości 350 km/h,
  • 12 skoków przy prędkości do 225km/h,
  • nieograniczoną ilość użycia sposobem pomocniczym,
  • 20 lat
Masa zestawu [kg / lbs] 18,5 kg / 40,8 lbs + 6,1 kg / 13,45 lbs

Max obciążenie [kg / lbs]

  • spadochron główny
  • spadochron zapasowy
165 kg / 363,76 lbs
Min/Max dopuszczalna prędkość użycia spadochronu głównego [km/h / KTS]

Min 120 km/h / 65 KTS

Max 400 km/h / 216 KTS

Min/Max dopuszczalna prędkość użycia spadochronu zapasowego [km/h / KTS]

Min 120 km/h / 65 KTS

Max 350 km/h / 189 KTS

Min wysokość skoku [m / ft]

  • spadochron główny
  • spadochron zapasowy
Min 150 m / 393,71 ft
Min 100 m / 328,10 ft
Prędkość opadania [m/s / ft] czaszy głównej 5,0 m/s / 16,4 ft/s* (*przy 165kg)
czaszy zapasowej 8,5 m/s / 27,9 ft/s* (*przy 140kg)
7,5 m/s / 24,6 ft/s* (*przy 120kg)
Prędkość postępowa [m/s / ft/s] 0 ÷ 4,5 m/s / 0 ÷ 14,76 ft/s
Prędkość opadania na spadochronie stabilizującym w spadaniu [m/s / ft/s] 35 m/s / 115 ft/s
Systemy otwarcia
  • lina desantowa,
  • dwustopniowy system otwarcia – stabilizacja z zabezpieczeniem przez automat KAP-3P1

GALERIA

Karta katalogowa – DEDAL serii 2 (AD-95 s2 + AZ-95)
Pobierz