• Air-Pol ul. Olszankowa 52, 05-120 Legionowo, Polska

OPIS

System spadochronowy AD-2000, dzięki zastosowaniu dwustopniowego systemu otwarcia spadochronu głównego/stabilizacja, pozwala na wykonywanie skoków z opóźnionym otwarciem skoczkom, którzy nie opanowali umiejętności wolnego spadania.
AD-2000, pozwala zminimalizować czas przygotowania żołnierza do skoków na spadochronach komorowych.

Doskonałość aerodynamiczna czasz zastosowanych w AD-2000 pozwala na przeloty do 30 km. Bardzo dobra sterowność umożliwia swobodny wybór miejsca lądowania.

AD-2000 wyposażone jest w:
• specjalną wersję automatu CYPRES-2 przy czaszy zapasowej,
• trójpierścieniowy system wyczepny czaszy głównej wyzwalany jednym uchwytem,
• duży zakres regulacji wielkości uprzęży,
• poduszki udowe, ramienne i plecowe,
• uprząż zasobnika osobistego,
• możliwość natychmiastowego, całkowitego odczepienia zasobnika od uprzęży w czasie lotu,
• RSL.

PARAMETRY TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

SYSTEM SPADOCHRONOWY AD-2000

Numer NSN

1670-43-000-0615

Numer certyfikatu (zgodnie z normą ETSO C23d)

64.086.010

Powierzchnia czaszy [ m² / ft²]

27,87 m² /  300 ft²

Czasza główna [ilość skoków / czas eksploatacji]

1500 skoków / 12lat

Czasza zapasowa [ilość skoków / czas eksploatacji]

20 skoków / 12 lat lub 40 udokumentowanych ułożeń do skoku

Masa zestawu [kg / lbs]

17,5 kg / 38,58 lbs

Min/Max obciążenie [kg /lbs]

Min 78 kg / 171 lbs

Max 140 kg / 308,64 lbs

Min wysokość skoku [m /ft]

200 m / 650 ft

Prędkość opadania na spadochronie stabilizującym w spadaniu [ m/s / ft/sec]

30-35 m/s / 98,5-115 ft/sec

Systemy otwarcia

  • lina desantowa,
  • dwustopniowy system otwarcia – stabilizacja, /ręczne zwolnienie z zabezpieczeniem otwarcia przez
    automat KAP-3P1,
  • RSL,
  • ręczne otwarcie spadochronu zapasowego z zabezpieczeniem automatem CYPRES.

GALERIA

Karta katalogowa – AD-2000
Pobierz