• Air-Pol ul. Olszankowa 52, 05-120 Legionowo, Polska

OPIS

Materiały z których wykonane są czasze spadochronów, pokrowce i uprzęże narażone są na działanie warunków atmosferycznych:

• zmienna temperatura;
• promieniowanie słoneczne;
• wilgotność powietrza; (woda z opadów o różnym składzie chemicznym)

Największy wpływ na zmianę parametrów technicznych tkanin ma promieniowanie słoneczne. Około połowy energii promieniowania słonecznego przypada na zakres widzialny, zaś pozostała na promieniowanie ultrafioletowe i bliską podczerwień. W spektrum promieniowania słonecznego wyróżniamy następujące zakresy:

• ultrafiolet C z zakresem fal od 100 do 280 nm;
• ultrafiolet B z zakresem fal od 280 do 315 nm;
• ultrafiolet A z zakresem fal od 315 do 400 nm;
• światło widzialne z zakresem fal od 400 do 700 nm (cały zakres światła słonecznego odbierany jest przez człowieka jako światło białe);
• bliska podczerwień z zakresem fal od 700 do 1400 nm;
• środkowa podczerwień z zakresem fal od 1400 do 4000 nm;

Promieniowanie nadfioletowe przyczynia się głównie do starzenia, zmian własności fizykochemicznych włókien, z których wykonane są materiały stosowane przy produkcji sprzętu spadochronowego. Powoduje przyspieszony rozpad cząstek barwników (blednięcie materiałów), degradację polimerów na powierzchni włókien, niszczenie naniesionych na powierzchnię apertur (powleczenie silikonowe, wodoodpychające).

Aby potwierdzić parametry techniczne materiałów firma AIR-POL wykonuje:

Badania nieniszczące:

• sprawdzenie wzrokowe – stanu technicznego tkanin i części metalowych (stan powierzchni (wżery, rdza, zagniecenia) klamer, systemu trójpiersicieniowego, itd);
• przewiewność;
• masa;
• splot tkanin i taśm, linek.

Badania niszczące:
Tkanin:

• wytrzymałość na zrywanie;
• wytrzymałość na rozrywanie;
• topliwość.

Taśm i linek:

• wytrzymałość na zrywanie.

Części metalowych:

• wytrzymałość na zrywanie.

GALERIA