• Air-Pol ul. Olszankowa 52, 05-120 Legionowo, Polska

OPIS

Dokumentacja naprawy głównej i warsztatowej automatu KAP-3P1 (ASP-5)

(…) 

4. Zasady wykonania obsługi głównej i naprawy warsztatowej.

4.1. Cele i zasady wykonywania obsługi głównej.

4.1.1. Celem wykonywania obsługi głównej (OG) jest zapewnienie maksymalnie długiego całkowitego czasu eksploatacji automatu oraz zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii automatu wymagającej jego naprawy lub skutkującej koniecznością całkowitego wycofania automatu z eksploatacji.

4.1.2. Obsługa główna jest wykonywana w 24 miesięcznych czasokresach +/- 2 miesiące. Wykonuje się ją także każdorazowo prowadząc naprawy wymagające otwierania obudowy automatu lub
w przypadku zagubienia MAS lub rozplombowania (uszkodzenia plomb) automatu.

4.1.3. Obsługę główną wykonują specjaliści obsługi automatów (SOA), którzy legitymują się aktualnymi certyfikatami. Zasady nadawania SOA uprawnień i ich weryfikacji określają Instrukcje KAP-01/2014 i KAP-02/2014.

4.1.4. Czynności wchodzące w skład obsługi głównej obejmują: mycie i czyszczenie automatu, weryfikację części bez demontażu całkowitego mechanizmu zegarowego z aneroidem oraz kontrolę pracy automatu w zakresie czasu i wysokości. W przypadku negatywnej weryfikacji części podczas wykonywania obsługi głównej lub stwierdzenia odstępstw zakresów  pracy od dopuszczalnych parametrów automat podlega naprawie warsztatowej. (…)

4.2.   Cele i zasady wykonywania naprawy warsztatowej.

4.2.1. Celem wykonywania naprawy warsztatowej (NW) automatu jest usunięcie usterek, które wystąpiły w czasie eksploatacji automatu na skutek nieprawidłowego używania lub obsługi automatu oraz naturalnego zużycia się części automatu. Usterki wymagające naprawy obejmują uszkodzenia mechaniczne możliwe do zidentyfikowania przez użytkownika lub odstępstwa od właściwego funkcjonowania stwierdzone organoleptycznie przez użytkownika w czasie eksploatacji automatu.  Naprawy automatu wykonuje się poprzez jego regulacje, a tym samym likwidację odstępstw od właściwych parametrów pracy automatu lub wymianę części, które uległy awarii. Nie zezwala się na naprawy mechaniczne (prostowanie, wyginanie, klejenie itp.) uszkodzonych części automatu.

4.2.2. Naprawę warsztatową, podobnie jak OG, wykonują specjaliści obsługi automatów posiadający aktualne certyfikaty. Zasady nadawania SOA uprawnień i ich weryfikacji określają Instrukcje KAP-01/2014 i KAP-02/2014.

4.2.3. W przypadku uszkodzenia mechanicznego mechanizmu zegarowego z aneroidem (KAP-3P1-z1) lub braku możliwości wykonania regulacji według skali czasu lub wysokości automat kwalifikowany jest do wycofania z eksploatacji.

GALERIA