„AIR-POL” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legionowie (05-120), przy ul. Olszankowej 52, NIP: 5360003173, REGON 001396069, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033889 ogłasza konkurs na Stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Termin składania ofert do dnia 6 września 2022 roku. Więcej dostępne na stronie Praca