MSPO 2023

🇵🇱 Relacja z MSPO 2023: Innowacje w Świecie Spadochronów

W dniach 5-8 września 2023 roku mieliśmy niezwykłą przyjemność uczestniczyć w prestiżowym wydarzeniu branżowym, jakim są Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Wojskowego (MSPO) w Kielcach. To było wyjątkowe wydarzenie, które zgromadziło profesjonalistów z całego świata, a my mieliśmy okazję zaprezentować naszą firmę AIR-POL oraz innowacyjne rozwiązania związane z produkcją spadochronów.

Podczas targów mogliśmy pokazać nasze zaawansowane systemy spadochronowe, które są przeznaczone zarówno dla Sił Zbrojnych, jak i dla użytkowników cywilnych. Nasze spadochrony militarne zostały stworzone specjalnie dla działań bojowych w różnych warunkach klimatycznych, zapewniając żołnierzom możliwość pełnego wyposażenia i przetrwania na polu walki.

Nasza gama produktów cywilnych również cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Bez względu na to, czy ktoś był początkującym skoczkiem, czy doświadczonym entuzjastą, mieliśmy do zaoferowania spadochrony dostosowane do różnych poziomów umiejętności.

Ponadto, prezentowaliśmy nasz Symulator skoków i lotu na otwartej czaszy SOKOL M. Był to świetny moment dla tych, którzy chcieli doświadczyć emocji skoków ze spadochronem pod okiem instruktora oraz trenować reakcje na ewentualne sytuacje awaryjne.

Jednym z absolutnych hitów była nasza całkowicie nowa propozycja – zestaw do precyzyjnego zrzutu ładunków o masie od 250 do 500 kg. System ten, w pełni autonomiczny, zapewnia lądowanie zrzuconego sprzętu z niezwykłą precyzją.

Podsumowując, MSPO 2023 był dla nas niesamowitym doświadczeniem. Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko i podzielili się swoją pasją oraz zainteresowaniem naszymi produktami. Mamy nadzieję, że nasze innowacyjne rozwiązania przyczynią się do rozwoju dziedziny spadochroniarstwa i działań powietrznych. Dziękujemy za wsparcie i do zobaczenia na kolejnych targach! 🪂🌟 #MSPO2023 #AIRPOL #InnowacjeWSpadochroniarstwie

🇬🇧 Report from MSPO 2023: Innovations in the World of Parachutes

From September 5-8, 2023, we had the extraordinary pleasure of participating in the prestigious industry event, the International Defence Industry Fair (MSPO) in Kielce. This unique event brought together professionals from all over the world, and we had the opportunity to present our company, AIR-POL, and our innovative solutions related to parachute production.

During the fair, we showcased our advanced parachute systems designed for both the Armed Forces and civilian users. Our military parachutes were specifically designed for combat operations in various climatic conditions, ensuring soldiers have the capability of being fully equipped and able to survive on the battlefield.

Our range of civilian products also garnered immense interest. Whether someone was a beginner jumper or an experienced enthusiast, we had parachutes tailored to various skill levels on offer.

Moreover, we introduced our SOKOL M Jump and Open Canopy Flight Simulator. It was a highlight for those eager to experience the thrill of skydiving under the guidance of an instructor and to train their reactions to potential emergency situations during a jump.

One of the absolute showstoppers was our brand-new proposal – a precision cargo drop system for weights ranging from 250 to 500 kg. This fully autonomous system guarantees the landing of the dropped equipment with incredible accuracy.

n summary, MSPO 2023 was an exhilarating experience for us. We’d like to extend our heartfelt thanks to everyone who visited our booth and shared their passion and interest in our products. We hope that our innovative solutions will contribute to the advancement of the parachuting sector and aerial operations. Thank you for the support, and we look forward to seeing you at future fairs! 🪂🌟 #MSPO2023 #AIRPOL #ParachutingInnovationsthe Polish Armed Forces! 🪂

Read More

Dłuższy okres użytkowania AD-2000

🇵🇱 Z przyjemnością informujemy, że w kwietniu bieżącego roku AIR-POL rozpoczął realizację ważnej umowy z Siłami Zbrojnymi RP! 🪂

Nasza firma przeprowadzi procedurę biuletynową, która przedłuży do 20 lat maksymalny czas użytkowania spadochronów taktycznych AD-2000. Biuletyn przewiduje m.in. badanie przewiewności tkaniny czaszy, nieniszczące sprawdzenie jej wytrzymałości, kontrolę długości linek oraz przegląd kwalifikujący. Pozytywny wynik kwalifikacji i przeprowadzenie niezbędnych prac pozwoli na służbę spadochronów jeszcze przez wiele lat! 🛠️ #AIRPOL #SiłyZbrojneRP #JednośćIWyzwanie #RemontSpadochronów #TechnicznaGotowość

🇬🇧 We are pleased to announce that in April this year, AIR-POL started an important contract with the Polish Armed Forces! 🪂 Our company will carry out a bulletin procedure that will extend to 20 years the maximum service life of AD-2000 tactical parachutes. The bulletin provides, among others: testing of canopy fabric permeability, non-destructive testing of its strength, line length control and qualifying inspection. A positive result of the qualification and carrying out the necessary work will allow the parachutes to serve for many more years! 🛠️💪#AIRPOL#ArmedForcesRP#UnityISchallenge#RemontSparachutes#TechnicalReadiness

Read More

Prezentacja sprzętu HALO/HAHO

W dniach 22-25.05.2023 firma AIR-POL Sp. z o.o. przy współudziale Aeroklubu Warszawskiego zorganizowała prezentację sprzętu HALO/HAHO dla przedstawicieli Sił Zbrojnych RP oraz kontrahenta zagranicznego. W ramach prezentacji zademonstrowano pełne wyposażenie skoczka do skoków z dużych wysokości w tym: zestawy spadochronowe, wyposażenie tlenowe, system łączności skoczków, system pozycjonowania i nawigacji oraz ubiór wysokościowy skoczka.W ramach prezentacji wykonywane były również skoki z wysokości powyżej 5 500 m z użyciem spadochronów produkcji AIR-POL. Skoki HALO (High Altitude Low Opening) wykonywano na spadochronach Feniks S, Feniks Military a skoki HAHO (High Altitude High Opening ) z wykorzystaniem systemu spadochronowego Feniks Military G9 o doskonałości aerodynamicznej 6+.W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek wojskowych szkolących się w wykonywaniu skoków z użyciem aparatury tlenowej.Była to wyjątkowa okazja do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami oraz produktami przeznaczonymi do skoków z dużych wysokości prezentowanymi przez najwyższej klasy specjalistów z kraju i zagranicy.Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom wydarzenia za przybycie i uczestnictwo. Wkrótce zaprezentujemy szczegółowe opisy części składowych systemów do skoków z dużych wysokości z użyciem aparatury tlenowej.

On May 22-25, 2023, AIR-POL Sp. z o. o. with the participation of the Warsaw Aeroclub, organized a presentation of HALO/HAHO equipment for representatives of the Polish Armed Forces and a foreign contractor. As part of the presentation, full jumper equipment for high-altitude jumps was demonstrated, including: parachute systems, oxygen equipment, jumper communication system, positioning and navigation system and jumper’s high-altitude suit.As part of the presentation, jumps from heights above 5,500 m were also performed with the use of AIR-POL parachutes. HALO (High Altitude Low Opening) jumps were performed with use of Feniks S and Feniks Military parachutes, and HAHO (High Altitude High Opening) jumps using the Feniks Military G9 parachute system with 6+ aerodynamic excellence.The presentation was attended by representatives of military units which conduct training with the use of oxygen equipment.It was a unique opportunity to get acquainted with the latest solutions and products for jumping from on O2 system from high altitude, presented by top-class specialists from Poland and abroad.We would like to thank all participants of the event for attending the presentation. Soon we will present detailed information of the components of o2 and high altitudes equipment.

Read More

Oferta dla sił specjalnych

Światowe sympozjum GSOF (Global Special Operations Forces) odbędzie się w tym roku w Warszawie w dniach 26-28 października. Nie zabraknie tam spadochronów produkowanych przez AIR-POL, nasza firma jest jednym wystawców.

AIR-POL zaprezentuje m.in. spadochron, który powstał z myślą o siłach specjalnych – Feniks Military G-9 z czaszą o doskonałości aerodynamicznej 6+ oraz najnowocześniejszy desantowy zestaw spadochronowy Dedal s.3.

System spadochronowy Feniks MILITARY z czaszą G-9 to zaawansowany system spadochronowy, przeznaczony dla żołnierzy wykonujących skoki z pełnym wyposażeniem oraz uzbrojeniem. Spadochron został wyposażony w dodatkowe elementy, umożliwiające wykonywanie skoków HALO/HAHO z użyciem aparatury tlenowej. Czasza spadochronu typu „skrzydło” umożliwia wykonywanie skoków z przelotem na duże odległości. Czasza spadochronu G-9, ze względu na jej doskonałość aerodynamiczną (6+) oraz zastosowane rozwiązania jest bardzo wymagająca i przeznaczona wyłącznie dla żołnierzy z dużym doświadczeniem. Różnorodność zastosowanych systemów otwarcia pozwala na przystosowanie systemu do wymagań taktycznych, niezależnie od zabieranego wyposażenia oraz jego gabarytów.

System DEDAL s.3 składa się ze spadochronu desantowego AD – 95 serii 3 i spadochronu zapasowego AZ-95 s.3. Zestaw ten przeznaczony jest do wykonywania skoków szkolnych, szkolno-treningowych, szkolno-bojowych i bojowych. Posiada możliwość wykonywania skoków wraz z zasobnikiem towarowym „UZO – 100”. Spadochron ma samoczynny system otwarcia z liną wiązaną do krótkiej osłony czaszy. Zapewnia łagodny proces otwierania, stateczne opadanie oraz, w zależności od zastosowanej czaszy, możliwość obracania się wokół własnej osi i/lub przemieszczania się w poziomie.

Światowe Sympozjum SOF Symposium jest corocznym wydarzeniem połączonym z wystawą, podczas którego  spotykają się przedstawiciele wojsk specjalnych, przedsiębiorcy I dostawcy militariów. Podczas tegorocznego spotkania w Warszawie pojawią się przedstawiciele sił zbrojnych i rządów Australii, Gruzji, Niemiec, Jamajki, Jordanii, Węgier, Nigerii, Norwegii, Polski, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, USA i wielu innych.

– GSOF Symposium Europe jest otwarte dla wszystkich interesariuszy, którzy mają autentyczną rolę lub są zainteresowani siłami operacji specjalnych. Wydarzenie może pochwalić się różnorodną agendą wypełnioną wysokiej klasy prelegentami i szerokimi możliwościami nawiązywania kontaktów – mówią organizatorzy, dodając – Poprzednie wydarzenia przyciągnęły ponad 400 uczestników, a nawet większą ich liczbę przewidywano w Warszawie  w 2021.

Ponad 40% uczestników czynny personel wojskowy, a także wysokiej rangi dowódcy SOF i ministrowie obrony. Pośród innych uczestników są  przedstawiciele policji, cywilni pracownicy wojska i rządu, przedstawiciele przemysłu, środowiska akademickie, prasa handlowa i organizacje non-profit.

Tegoroczny GSOF odbędzie się 26-28 października 2021 w Hotelu Marriott w Warszawie.

Przedstawiciele AIR-POL będą dostępni na Stoisku C1

Read More

Spersonalizowane SK-94

Spadochron ratowniczy SK-94 występuje w kolorze szarym lub czerwonym. Ale na specjalne życzenie klientów zarówno pokrowiec, jak i torba transportowa mogą zostać wykonane zgodnie z indywidualnym projektem odbiorcy. Nasi Klienci szybują więc ze spadochronem w kropki lub z Odznaką Dywizjonu Bombowego 300.

Plecowy spadochron ratowniczy SK-94 przeznaczony jest do wykonywania skoków ratowniczych z samolotów, śmigłowców i balonów. Spadochron ten posiada miękki pokrowiec o małej grubości, co znacząco zwiększa komfort jego użytkowania w czasie długich lotów. Brak wystających elementów umożliwia w razie awarii szybkie opuszczenie statku powietrznego.

Małe gabaryty i masa predysponują go do wykorzystania przez pokładowych członków załóg statków powietrznych, wykonujących czynności pokładowe (np. wyrzut ładunków).

Zastosowanie zewnętrznego pilocika wyrzucanego sprężyną skraca czas otwarcia spadochronu.

Pokrowiec i trzypunktowa uprząż stanowią integralny element spadochronu. Zastosowanie regulacji długości głównych taśm uprzęży pozwala dostosować ją do wzrostu użytkownika, co znacznie podnosi komfort użytkowania.

System zapinania uprzęży oferowany jest w czterech wersjach.

Plecowy spadochron ratowniczy SK-94 eksploatowany jest przez jednostki Wojska Polskiego, Aerokluby, oraz użytkowników indywidualnych w kraju i zagranicą.

W sprawie personalizacji spadochronu prosimy o kontakt z działem handlowym pod adresem email: handlowy@air-pol.com.pl

Read More

Prezentacja czaszy G9

Spadochron Feniks Military z czaszą G-9 można było zobaczyć podczas konferencji Defence24 DAY & SOFEAST. Wydarzenie poświęcone najważniejszym zagadnieniom z zakresu obronności, bezpieczeństwa i przemysłu zbrojeniowego odbyło się 29-30 września w Warszawie.

Defence24 DAY to wiodąca konferencja branży obronnej i bezpieczeństwa, poświęcona najważniejszym zagadnieniom dla sektora zarówno w Polsce, jak i na świecie. Stanowi przestrzeń do międzynarodowej dyskusji z udziałem decydentów politycznych, najwyższej rangi dowódców, przedstawicieli nauki i przemysłu oraz analityków i ekspertów.

Pracownicy AIR-POL Sp. z o.o. byli obecni podczas dwóch dni wydarzenia. Oprócz prezentacji czaszy spadochronu G9 o doskonałości aerodynamicznej 6+, podczas konferencji można było uzyskać od nich informacje na temat całego asortymentu firmy.  

System spadochronowy Feniks G-9 przeznaczony jest do wykonywania skoków w systemie HALO – HAHO. Czasza spadochronu typu „skrzydło” umożliwia wykonywanie skoków z przelotem na duże odległości. Czasza spadochronu G-9, ze względu na jej doskonałość aerodynamiczną (6+) oraz zastosowane rozwiązania jest bardzo wymagająca i przeznaczona wyłącznie dla żołnierzy z dużym doświadczeniem. Różnorodność zastosowanych systemów otwarcia pozwala na przystosowanie systemu do wymagań taktycznych, niezależnie od zabieranego wyposażenia oraz jego gabarytów.

Defence24 Day to okazja do wymiany poglądów pomiędzy kluczowymi decydentami, przedstawicielami Sił Zbrojnych, przemysłu obronnego oraz ekspertami z Polski i krajów sojuszniczych. W trakcie wydarzenia będą więc poruszane tematy związane z budową systemu kompleksowego bezpieczeństwa narodowego, transformacją Sił Zbrojnych RP w odpowiedzi na ewolucję zagrożeń oraz współpracą międzynarodową w zwalczaniu zagrożeń dla regionalnego bezpieczeństwa. Dyskusja będzie dotyczyć także priorytetowych obszarów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, udziału przemysłu obronnego w rozbudowie potencjału Wojska Polskiego, a także zdolności w przestrzeni kosmicznej.

Patronat honorowy nad konferencją SOFEAST objął mjr Aleksander Tarnawski, ostatni żyjący Cichociemny Spadochroniarz Armii Krajowej, a wydarzenie dedykujemy majorowi Tarnawskiemu w setną rocznicę jego urodzin oraz Pamięci Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.

Read More
zwycięzcy mistrzostw

AIR-POL sponsorem Mistrzostw Polski

Mistrzostwa Polski w spadochronowej akrobacji zespołowej FS-4 odbyły się 1-3 września na lotnisku w Chrcynnie. AIR-POL Sp. z o.o. była jednym ze sponsorów nagród dla zwycięzców. Mistrzostwa zorganizował Aeroklub Warszawski we współpracy z Aeroklubem Polskim

Zawody polegały na wykonaniu podczas wolnego spadania (w ciągu 35 sekund) jak największej liczby zaplanowanych i wylosowanych wcześniej figur. Skoki odbywały się z wysokości ok. 3200 metrów.

W Mistrzostwach wystartowało sześć drużyn, ostatecznie zwycięzcą zostali Flyspot Sky4Four w składzie Anna Barańska, Michał Barański, Joanna Hulbój, Zbigniew Kordzikowski, kamera: Remigiusz Wolak, którzy jednym punktem (150 do 149) zwyciężyli z No Mercy (Kinga Komorowska, Karina Laszuk, Iwona Raczkiewicz, Maja Ważniewicz, kamera: Mariusz Pawłowski). Trzecie miejsce podium zajęła drużyna MAD Team (118 pkt) w składzie Paweł Biedrzycki, Dariusz Kobyłecki, Marcin Ruciński, Daniel Szatkowski, kamera: Joanna Sulowska.

Przyznano również nagrodę specjalną im. Arkadiusza „Pingwina” Wantoły dla najlepszego kamerzysty – otrzymał ją Tomasz Burza, kamerzysta zespołu Flyspot Omega.

Zdjęcie: Aeroklub Warszawski

Read More

30 LAT CYPRESA

W latach osiemdziesiątych Helmut Cloth, przedsiębiorca i inżynier, ale przede wszystkim skoczek spadochronowy, po tragicznej śmierci swego przyjaciela postanowił zminimalizować ryzyko śmierci skoczka z powodu zbyt późnego otwarcia spadochronu. Stworzył urządzenie, które już od 30 lat stoi na straży bezpieczeństwa jego użytkowników – Cybernetic Parachute Release System – w skrócie CYPRES.

Co prawda istniały wówczas na rynku 4 rodzaje urządzeń AAD, ale często zawodziły. Dlatego skoczkowie niechętnie z nich korzystali. Helmut Cloth zidentyfikował trzynaście przyczyn awarii istniejących systemów i opracował 13 wymagań, jakie musi spełnić jego nowe urządzenie.

Opracowywane przez niego urządzenie musiało działać dla każdego skoczka, w każdych warunkach i z najwyższą dokładnością. Musiało też potrzebować niewiele mocy. I przede wszystkim – musiało być niezawodne.

Nad nowym AAD pracowali eksperci w dziedzinie aerodynamiki, mechanicy, fizycy i inżynierowie. Urządzenie przeszło tysiące godzin testów.

Po czterech latach zespół Cypresa stworzył idealne urządzenie. Pozostało tylko wyprodukować ich tyle, by starczyło dla każdego chętnego skoczka. Tak powstała fabryka w Bad Wünnenberg w Niemczech

Oryginalny CYPRES 1 został wypuszczony na rynek 10 stycznia 1991 roku. Zaledwie kilka tygodni później uratował pierwsze życie skoczka.

Niezawodność Cypresa utorowała drogę do głębokich zmian w skokach spadochronowych.  W 1991 roku prawie nikt nie skakał z automatem. Wiarygodność Cypresa zmieniła to o 180 stopni. Dziś jest odwrotnie, prawie nikt już nie skacze bez AAD.

Przez 30 lat istnienia Cypres przechodził kolejne modyfikacje. Obecnie dostępnych jest ponad 20 modeli cywilnych i wojskowych. Najbardziej znane to Cypres Expert, Changeable Mode, Tandem, Speed ​​i Student. 

10 stycznia 2021 roku CYPRES obchodził swoje 30 urodziny Z tej okazji AIR-POL Sp. z o.o. życzy kolejnych lat niezawodności i tysięcy uratowanych żyć skoczków.

 

 

Read More