• Air-Pol ul. Olszankowa 52, 05-120 Legionowo, Polska

Polityka kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym

AIR-POL Spółka z o. o. jako firma projektowa, produkcyjna i obsługowa zobowiązuje się do przestrzegania międzynarodowego i krajowego prawa w zakresie obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym.

Cel ten osiągamy przez:

 • wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO;
 • 9001, publikacją AQAP 2110 oraz wewnętrznego systemu kontroli (WSK) zgodnego z aktami;
 • prawnymi dot. obrotu z zagranicą towarami, technologiami  i usługami o znaczeniu strategicznym;
 • określenie i zakomunikowanie odpowiedzialności i uprawnień pracowników zaangażowanych w obrót towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym;
 • zaniechanie obrotu, gdy jest on sprzeczny z prawem międzynarodowym i krajowym;
 • zapobieganie transakcjom z kontrahentami naruszającymi międzynarodowe zasady obrotu towarami;
 • technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym;
 • podejmowanie skutecznych działań w przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami;
 • wykluczenia możliwości osiągania zysku w sposób sprzeczny z polityką kontroli obrotu;
 •  powołanie Przedstawiciela ds. WSK posiadającego odpowiednie pełnomocnictwo Zarządu;
 • do nadzoru nad kontrolą obrotu i odpowiedzialnego za utrzymywanie i doskonalenie systemu;
 • WSK w firmie oraz prowadzenie ewidencji obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym i archiwizację dokumentacji w tym zakresie,
 • wyznaczenie osób odpowiedzialnych za:
 • weryfikację transakcji, analizę klienta i dostawcy oraz analizę towaru, technologii lub usługi pod kątem znaczenia strategicznego oraz związanych z tym zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego,
 • komunikowanie w firmie zmian prawnych dotyczących kontroli obrotu towarów, technologii i usług, w tym w wykazach i na listach towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym,
 • nadzór obiegu, archiwizację i zabezpieczenie materiałów zawierających informacje (zapisy i dokumenty) niejawne (stanowiące tajemnicę państwową lub służbową) – dotyczące towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym oraz transakcji z nimi związanych.

Podstawą skuteczności działań systemu WSK jest świadomość i zaangażowanie pracowników, ich znajomość polityki państwa i obowiązującego stanu prawnego oraz pełna odpowiedzialność za prowadzone działania.

Wszyscy pracownicy objęci systemem WSK zostali zapoznani z niniejszą polityką i zasadami systemu WSK oraz sankcjami grożącymi za nie przestrzeganie prawa dotyczącego kontroli obrotu.

Politykę Jakości  w firmie AIR-POL Sp. z o.o.
zatwierdził Prezes Włodzimierz Budziński

WSK