MONTER SPRZĘTU SPADOCHRONOWEGO

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie prac ręcznych przy produkcji spadochronów,
 • cechowanie i cięcie linek nośnych i sterowniczych do spadochronów,
 • wiązanie linek do czasz oraz do taśm nośnych,
 • numerowanie linek na czaszach,
 • montaż czasz głównych i zapasowych do spadochronów,
 • kompletacja sprzętu spadochronowego,
 • inne czynności związane z produkcją sprzętu spadochronowego.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • zdolności manualne, dokładność i  precyzja,
 • umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • rzetelne i profesjonalne podejście do pracy,
 • uczciwość i umiejętność pracy w zespole,
 • mile widziane umiejętności szycia na maszynie szwalniczej,

Zgłoszenia i informacje:
22 774 07 11 lub osobiście Legionowo, ul. Olszankowa 52.

Link do lokalizacji


 

POMOCNIK KONTROLERA JAKOŚCI

Zakres obowiązków:

 • udział w kontroli międzyoperacyjnej i końcowej części, zespołów i wyrobów,
 • nadzór nad zgodnością procesu produkcyjnego z dokumentacją i wymogami Klienta,
 • monitorowanie jakości produkcji,
 • zgłaszanie odstępstw od danych zawartych w projekcie,
 • udział w kontrolach planowych, doraźnych i sprawdzających,
 • prowadzenie dokumentacji prowadzonych czynności kontrolnych i pokontrolnych,
 • nadzór nad wykorzystywanymi narzędziami kontrolno-pomiarowymi, przyrządami produkcyjnymi i pomieszczeniami produkcyjnymi pod kątem zachowania zgodności z systemem jakości,
 • zgłaszanie wszelkich niezgodności wyrobów przełożonym,

Wymagania:

 • podstawowa umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • obsługa komputera,
 • obsługa podstawowych przyrządów pomiarowych,
 • znajomość technik szwalniczych,
 • dobry wzrok.

Dodatkowe uprawnienia/preferowane:

 • uprawnienia mechanika spadochronowego,
 • znajomość budowy sprzętu spadochronowego.

Informacji udzielamy pod numerem telefonu +48 22 7740711 lub osobiście w siedzibuie firmy – Legionowo, ul. Olszankowa 52.

Link do lokalizacji


 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu AIR-POL Sp. z o.o. w Legionowie
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONE – Wszystkim kandydatom serdecznie dziękujemy za zgłoszenia

„AIR-POL” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legionowie (05-120), przy ul. Olszankowej 52, NIP: 5360003173, REGON 001396069, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033889 ogłasza konkurs na Stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Termin składania ofert został przedłużony do 30 września 2022 r. „Regulamin Konkursu” wraz z załącznikami oraz „Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu AIR-POL Sp. z o. o. w Legionowie” wraz z załącznikami do pobrania.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu AIR-POL Sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Kwestionariusz osobowy KANDYDATA na PREZESA ZARZĄDU Spółki AIR-POL

Załącznik nr 2. do Ogłoszenia o konkursie na Prezesa Zarządu AIR-POL Spółki z o o – OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o konkursie na Prezesa Zarządu AIR-POL Spółki z o o – OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 1 do uchwały NZW – REGULAMIN KONKURSU

Załącznik nr 2 do uchwały NZW – WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OFERT Z WYMOGAMI REGULAMINU I OGŁOSZENIA

Załącznik nr 3 do uchwały NZW Spółki AIR-POL Sp z o o – LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

Załącznik nr 4 do uchwały NZW – OCENA KANDYDATÓW W ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJ

Załącznik nr 5 do uchwały NZW Spółki AIR-POL Sp z o o – ZBIORCZY ZESTAW OCEN KANDYDATÓW NA PREZESA ZARZĄDU

Załącznik nr 6 do uchwały NZW – PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO WYŁONIENIA KANDYDATA NA PREZESA ZARZĄDU

Announcement of Competition for the position of President of the Board of Directors of AIR-POL Sp. z o.o. in Legionowo

AIR-POL Ltd located in Legionowo (05-120), at str. Olszankowa 52, NIP: 5360003173, REGON 001396069, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw, 14th Commercial Division of the National Court Register under the number KRS 0000033889 announces a competition for the position of the President of the Board of Directors of AIR-POL Ltd. The deadline for submitting offers has been extended to September 30, 2022. „Competition Regulations” with attachments and „Notice of the competition for the position of the President of the Board of Directors of AIR-POL Ltd in Legionowo „with attachments to download.

Announcement of Competition for the position of President of the Board of Directors of AIR-POL Sp. z o.o. in Legionowo

Attachment 1 to resolution no. 1.28.05.2022 of 28 May 2022 of General Meeting of Shareholders of AIR-POL Sp. z o.o. in Legionowo

Attachment 2 to the resolution no. 1.28.05.2022 of 28 May 2022 of General Meeting of Shareholders of AIR-POL Sp. z o.o. in Legionowo

Attachment 3 to resolution no. 1.28.05.2022 of 28 May 2022 of General Meeting of Shareholders of AIR-POL Sp. z o.o. in Legionowo

Attachment 4 to resolution no. 1.28.05.2022 of 28 May 2022 of General Meeting of Shareholders of AIR-POL Sp. z o.o. in Legionowo

Attachment 5 to resolution no. 1.28.05.2022 of 28 May 2022 of General Meeting of Shareholders of AIR-POL Sp. z o.o. in Legionowo

Attachment 6 to resolution no. 1.28.05.2022 of 28 May 2022 of General Meeting of Shareholders of AIR-POL Sp. z o.o. in Legionowo

Attachment 1 to the Notice of Company for CEO of AIR-POL Sp. z o.o. with registered office in Legionowo

Attachment 2 to the Notice of Company for CEO of AIR-POL Sp. z o.o. with registered office in Legionowo

Attachment 3 to the Notice of Company for CEO of AIR-POL Sp. z o.o. with registered office in Legionowo


TECHNOLOG WŁÓKIENNICTWA

Zakres obowiązków:

-nadzór i realizacja unifikacji i typizacji stosowanych materiałów,
-bieżący nadzór nad normami badań i wymaganiami materiałów tekstylnych,
-badanie i kontrola zgodności dostarczanych materiałów z wymaganiami technicznymi,
-opracowanie wymagań technicznych dla materiałów tekstylnych,
-kontrola ważności legalizacji i sprawności urządzeń badawczych przed każdym pomiarem,
-opiniowanie materiałów zastosowanych przez konstruktorów do wyrobów,
-opracowywanie nowych metod badań materiałów tekstylnych,
-planowanie badań materiałów i wyrobów,
-prowadzenie badań materiałów i wyrobów z bieżących dostaw oraz nowo opracowywanych,
-prowadzenie dokumentacji z przebiegu badań,
-współpraca z wyznaczonym asystentem konstruktora prowadzącym ewidencję urządzeń pomiarowo-badawczych,
-współpraca z Laborantem w zakresie oceny wyników badań,
-sprawdzanie warunków technicznych i dokumentacji pod kątem aktualnej oferty rynkowej,
-uzgadnianie z dostawcami krajowymi i zagranicznymi w zakresie doboru materiałów do produkcji.

Oczekiwania wobec kandydatów:
-wykształcenie wyższe techniczne na kierunku włókiennictwo,
-umiejętność badań materiałów włókienniczych,
-biegła znajomość metodyki badań materiałów włókienniczych,
-umiejętność Obsługi urządzeń pomiarowo- badawczych,
-rozumienie zagadnień związanych z łańcuchem dostaw,
-wiedza z zakresu zarządzania materiałami,
-wiedza z zakresu metrologii,
-znajomość programów MS Office,
-mile widziana znajomość systemu Comarch Optima,
-dobra znajomość języka angielskiego,
-prawo jazdy kat. B,
-własny samochód,
-niekaralność.

 

Zgłoszenia i informacje:
22 774 07 11 lub osobiście Legionowo, ul. Olszankowa 52.

Link do lokalizacji


 

SZWACZKI, SZWACZE

Aktualizacja  z dnia 21.03.2022

WYMAGAMY:
-doświadczenia w zawodzie,
-umiejętności szycia na: maszynach jednoigłowych, dwuigłowych oraz wielofunkcyjnych,
-znajomości rysunku technicznego (nie jest warunkiem koniecznym),
-sprawności manualnej, dokładności, precyzji,
-rzetelnego i profesjonalnego podejścia do pracy,
-umiejętności pracy w zespole,
-uczciwości.
OFERUJEMY:
-legalną pracę,
-uczciwe wynagrodzenie,
-pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

Informacji udzielamy pod numerem telefonu +48 22 7740711 lub osobiście w siedzibuie firmy – Legionowo, ul. Olszankowa 52.

Link do lokalizacji


 


ШВЕЯ, КРАВЕЦЬ 

Вакансія активна від 21. 03 2022

Ми потребуємо:

 • Досвідчених осіб з відповідною освітою;
 • З досвідом шиття на промислових машинах: одноголкових, двоголкових, зигзаг;
 • Знання технічного креслення ( необов’язково );
 • Старанність, точність, якість, швидкість;
 • Професійний підхід до роботи;
 • Вміння працювати в команді;
 • Чесність.

Ми пропонуємо:

 • Легальне працевлаштування, без посередників;
 • Справедливу зарплату;
 • Години праці: з 7:00 до 15:00, субота неділя — вихідні.

Компанія Air-pol займається виготовленням парашутів.

Ми надаємо інформацію за телефоном +48 22 7740711 або особисто в головному офісі компанії Air-pol — Legionowo ul. Olszankowa 52

Адреса


 

Polityka jakości AIR-POL Sp. z o.o.

 

Celem, do którego dąży firma AIR-POL Sp. z o. o. jest produkcja nowoczesnych wyrobów lotniczych zgodnie z wymaganiami jakościowymi naszych Klientów i przepisami wspólnotowymi. Naszym głównym priorytetem jest funkcjonalność i niezawodność produkowanych wyrobów.

Podstawowym narzędziem pozwalającym zapewnić naszych Klientów, że ich oczekiwania odnośnie jakości zostaną spełnione jest wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie w Firmie zintegrowanego systemu zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001, publikacji standaryzacyjnej NATO AQAP 2110 oraz wymagań ustawowych dotyczącymi obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym. Ponadto system spełnia wymagania przepisów wspólnotowych PART 21G i PART M/F.

Kluczowym elementem budowania wizerunku naszej Firmy są pozytywne relacje i opinie Klientów oraz niezależne oceny wykonane przez uprawnione organizacje. Spełnienie wymagań Klientów i pełne zadowolenie z produkowanych przez nas wyrobów osiągamy przez zarządzanie jakością według światowych standardów.

Naszą codzienną pracę realizujemy poprzez następujące działania:

 • identyfikowanie potrzeb i oczekiwań naszych Klientów w stosunku do produktów Firmy,
 • stosowanie nowoczesnych systemów wytwarzania,
 • współpracę z dostawcami spełniającymi nasze wymagania jakościowe,
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • nadzór i wieloetapową kontrole kolejnych faz projektowania, produkcji i obsługi wyrobów,
 • ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu jakości w celu upewnienia się że wszystko przebiega zgodnie z ustalonymi zasadami a rozwój Firmy nadąża za ewolucją potrzeb naszych Klientów

Świadom odpowiedzialności za realizację celów i zadań zawartych w niniejszej Polityce jakości deklaruję że zarówno ja jak i wszyscy pracownicy Firmy uznajemy jako priorytetowe zadania wynikające z wdrożenia, utrzymania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania jakością.

Deklaruję zapewnienie odpowiednich zasobów niezbędnych do rozwoju Firmy oraz utrzymania pełnej zgodności z przepisami prawa i ustanowionego systemu zarządzania jakością.