• Air-Pol ul. Olszankowa 52, 05-120 Legionowo, Polska

OPIS

Wysokościowy ubiór kompensacyjny WUK-90 zabezpiecza pilota samolotu przed wysokimi przeciążeniami podczas manewrów oraz przed niskimi ciśnieniami atmosferycznymi na dużych wysokościach po nagłym opuszczeniu samolotu lub rozhermetyzowaniu kabiny pilota. Wysokościowy ubiór kompensacyjny WUK-90 jest osobistym wyposażeniem pilotów samolotów naddźwiękowych.

W połączeniu z hełmem, rękawicami oraz skarpetami kompensacyjnymi, strój zabezpiecza pilota przed niskim ciśnieniem atmosferycznym i zmniejsza skutki działania przeciążeń na pilota podczas manewrów.

W przypadku dehermetyzacji kabiny samolotu na wysokości do 12.000 m, wysokościowy ubiór kompensacyjny automatycznie zaczyna pracować i uciskając na ciało pilota chroni jego życie.

Wysokościowy ubiór kompensacyjny WUK-90 zabezpiecza pilota:
– do 10 godzin podczas lotów na wysokości do 40.000 m w hermetycznej kabinie samolotu,
– do 10 minut na wysokości do 12.000 m w rozhermetyzowanej kabinie samolotu,
– przed działaniem niskiego ciśnienia (rozdęciem jamy brzusznej przez gazy i wydzielaniem pęcherzyków gazu w tkankach organizmu) podczas spadania z wysokości do 40.000 m po opuszczeniu kabiny samolotu lub podczas zniżania lotu przy rozhermetyzowanej kabinie.

PARAMETRY TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

WUK-90

Numer NSN 8475-43-000-0622 do 37
Rozmiar 12 rozmiarów dla wzrostu 160-185 cm
Max wilgotność powietrza [%] 98,00%
Zakres temperatur [°C] -50°C – + 50°C
Max ciśnienie robocze [Pa] 196 kPa
Ilość powietrza w kompensatorze [cm3] 33 cm3
Resurs 200 godzin lotu w okresie 3 lat od daty produkcji

GALERIA

Karta katalogowa – WUK-90
Pobierz